Lia Boerman

Lia

Mijn naam is Lia en ik ben Psychosociaal Therapeut met expertise op het gebied van rouw- en verlies. In mij leeft een diepe interesse voor de mens, en meer specifiek voor het ‘lijden’ dat de mens kan treffen. Ik heb een bachelor studie psychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen afgerond waarna ik mij o.a. verder op het gebied van rouw en verlies ben gaan ontwikkelen.

Kenmerkend aan mijn begeleidingswijze is dat ik persoonsgericht werk: ik kijk niet alleen naar je klachten in het NU, maar naar je hele verhaal; naar jou als mens. Ik werk eclectisch integratief wat betekent dat ik methodieken inzet op het moment dat ik deze als meest zinvol acht en maak dan vaak gebruik van een combinatie van methodieken. Daarnaast treed ik jou zo goed als mogelijk tegemoet met een houding van empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en echtheid. Samen formuleren we je hulpvraag en werken we aan de door jouw gestelde doelen. Tijdens het traject blijf ik evalueren of we samen nog op de goede weg zitten, en stuur ik wanneer nodig het proces bij.

Waar ik o.a. mee werk: EMDR, ACT, Het helpende gesprek, CGT, Mindfulness.

Mensen omschrijven mij vaak als rustig, warm, en betrokken. Naast met het (psychisch)welzijn van de mens bezig te zijn, vind ik het o.a. leuk om te fotograferen, te wandelen en te (winter)zwemmen.