Jacqueline Schots – de Ruig

Jacqueline

Mijn naam is Jacqueline en ik ben Rouw- en verliestherapeut en psychosociaal therapeut.

De reden dat ik dit ben geworden is in eerste instantie mijn eigenervaring met een rouw- en verliestherapeut voor de verwerking van descheiding van mijn ouders toen ik jong was. Dit heeft mij zoveelgebracht en geleerd en toen kwam de behoefte om dit ook voor anderen tewillen betekenen.

Toen ik eenmaal in de zorg ging werken, kwam ik ook daarin veel(onverwerkte) rouw en verlies tegen.Daarom heb ik een post-HBO opleiding gevolgd als aanvulling op mijn HBOSociale Pedagogische Hulpverlener.Ik vind het belangrijk om uit te stralen dat rouw en verlies meer is daneen dierbare overlijden.Denk maar aan een (echt)scheiding, moeten verhuizen, een ernstig ongelukhebben meegemaakt, een ziekte etc.Ik ben ervan overtuigd dat als er oog is voor alles dat hoort bij rouwen verlies, het leven meer betekenis kan krijgen.Wanneer je tegen over mij zit in de praktijkruimte heb je iemand diezonder oordeel aandachtig luistert naar je verhaal.Ik stel verdiepende en soms kritische vragen om je aan het denken tezetten.Ik zorg voor een warme en veilige sfeer door te benoemen wat mijn planis en oefeningen uit te leggen.Wat ik inzet in de sessies: Rouw- en verliestheorieën, Rouw- enverliesmethodieken, EMDR, mindfulness, rollenspel.Leuke weetjes over mij: Mijn lievelingsdier is een giraffe en ik houdontzettend van lekker zonnig weer, de zee en een zandstrand.